Ljungmans Wayne Museiförening

Bli medlem och få vår årstidskrift
Donation
pdf ca 100kByte

Ljungmans / Wayne Museiförening har till ändamål att sprida och främja intresset och bevarande av företagets äldre produkter och historia. Föreningen skall också verka för att anställda berikas med kunskap om hur utvecklingen framskridit inom vårt teknikområde och hur detta företag aktivt medverkat i detta. Föreningen skall vidare vara kontaktlänk mellan anställda och före detta anställda. Påverka till att föremål av framtida musealt värde bevaras.
Informationsfolder (pdf, 2.4 MByte)
Föreningens stadgar i pdf-format.
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2019

Bli medlem . . . 


Ljungmansfilmen

"Ljungmansfilmen" (mp4 ca 42 Mbyte, lågupplöst)
För att se filmen rekommenderar vi att först ladda ned filen och därefter använda VLC för att spela upp den.


Ljungmans 1924-1974
Ljungmans 1924-1974 (English)
(pdf, 1.2 MByte)

Ljungmans aktiebrev
Ljungmans aktiebrev från 1925 och 1928


Bli medlem i
Ljungmans / Wayne Museiförening

Medlemsavgiften är för närvarande 100kr per år och betales in på fakturan som kommer efter medlemsansökan.

Fyll i talongen (pdf-fil ca 45 kbyte) och skicka den till
Ljungmans / Wayne museiförening
c/o Dover FS
Box 50559
SE-202 15 Malmö, Sweden
Alternativt maila alla talongens uppgifter till:
info@Ljungmans.org

Länk till talongen i pdf format

överst

Tillbaka till första sidan.

2019-11-24