Varifrån kommer ordet "mack"?

-jag var inne på macken och tankade i eftermiddags... Hur många gånger har du inte talat om bensinstationen som mack - utan att närmare fundera över varifrån ordet "mack" kommer?


Och slår man upp ordet "mack" i svensk uppslagsbok så får man veta att det är av okänt ursprung, men avser bensinpump, bensinstation. Men var kommer det ifrån?


Det ligger nära till hands att misstänka att det skulle komma från Skottland, kanske till åminnelse av någon sparsam bensinmånglare i bilismens barndom. Eller från Amerika, som ju fått bidra med en lång rad ord, som blivit gångbara vardagsbegrepp även på svenska.


Ack nej, så komplicerad är för en gångs skull inte sanningen. Mack är så svenskt det någonsin kan bli!


Egentligen ska ordet skrivas MACK, med stora bokstäver. Det är nämligen en förkortning. Fyra herrar har bidragit med var sin bokstav i sina efternamn: MatthiassonAnderssonCollin och Key.


Och faktum är att MACK på 20-talet var en av våra vanligaste bensinpumpar! MACK representerade ett nytänkande, både vad gällde funktionen och marknadsföringen. Det var förmodligen den kombinationen som gjorde att namnet fick en så stark genomslagskraft och blev ett begrepp.


Det började med andra ord, när bilismen fortfarande var ung. Många företag såg en framtid i bensin- och övrig drivmedelshantering. En av de framsynta var ingenjören Oscar Waldemar Andersson (som för övrigt senare bytte namn till Alvring). Året var 1912 och den unge ingenjören tänkte till: resultatet blev en bensinpump. Det skapades visserligen många sådana i olika variationer på den tiden, men ung Anderssons skapelse var så avancerad att han t o m fick patent på den.

 

Det här är verkligen en riktig "bensinmack" av märket MACK. Den härstammar från början av 20-talet och är en så kallad 2x5-literspump.

 

Problemet var bara att hans ordinarie arbetsgivare inte var intresserad av nyheten. Några få exemplar tillverkades men det blev ingen fart på försäljningen.


Efter ett par år kom uppfinnare Andersson i kontakt med direktören NP Matthiasson, vars företag sysslade med bilreparationer och förgasartillverkning. Han var affärsman och insåg snabbt värdet av en bensinpump, som var revolutionerande för dåtidens förhållanden.


Tillverkningen kom igång sedan man skaffat fram tillräckligt antal intressenter: det blev de fyra herrar, som släppte till begynnelsebokstävena i sina namn.


Och framgången för MACK (mackmeter) var total. Det blev snabbt efter första världskrigets slut det stora bensinpumpsmärket i Sverige - och man gav sig dristigt ut på den stora exportmarknaden. Under en period hade man t o m tillverkning i Tyskland.


Men konkurrensen var hård. I varje land med självaktning fanns i dessa dagar åtskilliga företag, som lanserade revolutionerande bensinpumpar.


Den dystra sanningen var att MACK-konsortiet överskattade sina krafter och ekonomiska resurser.


Vägen fram mot det tidiga trettiotalets depression kantades av ett antal konkurser och depressionen blev företagets och märkets slutliga fall.


Då hjälpte det inte att det var MACK, som dominerade den svenska marknaden mer eller mindre totalt. Det hjälpte inte heller, att MACK blivit ett begrepp, att MACK blivit en synonym till ordet bensinstation.


Det är därför vi fortfarande åker in på macken och tankar, fast det nu är länge sedan den sista MACK-pumpen monterades. Och snart lika länge sedan den sista demonterades och försvann.

 

Se även bilder i fotoalbummet:


Album 6 bild 135 och 136